Team!

GMS – TEAM!

En utbildning i samarbetets ädla konst

Kort beskrivning

GMS – TEAM! är en inspirerande utbildning riktad till – arbetslag, enheter och projektgrupper – som vill utveckla sitt lagspel och få en ökad förståelse för hur samarbete leder till ökad effektivitet.

Under utbildningen GMS – TEAM! arbetar vi med både teoretiska och praktiska övningar, med en kompetent lärare som har lång erfarenhet av just lagarbete och samarbete och som i detalj kan fokusera på just er grupp och det ni arbetar med.

Vi kommer att lyfta fram samarbetets beståndsdelar för att därigenom få ökad förståelse vad lagarbete egentligen handlar om.

  • – Hierarkier. Vilka roller finns och behövs egentligen i en grupp? Vilken är min roll?
  • – Arbetsfördelning. Vem gör vad? Hur delar man upp arbetet? Ska alla springa på samma boll?
  • – Kommunikation. Hur, när, vad och varför kommunicerar vi inom gruppen?
  • – Konflikter. Vilka typer av problem kan uppstå (inre problem & yttre problem) och hur löser vi dem som grupp?
Målgrupp

Arbetslag, enheter, projektgrupper m fl. Ni kanske precis ska börja arbeta ihop, eller så har ni gjort det under en tid och känner att ni vill bli mer effektiva.

Mål

Målet med den här utbildningen är att ni som team ska få en ökad förståelse för hur just ni fungerar och därmed även nå en tydligt ökad effektivitet inom ert arbetslag!

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!