Retorik och Presentationsteknik

GMS–Retorik och presentationsteknik!

retorik&presentation
KORT BESKRIVNING

Att hålla en muntlig presentation inför publik tycker många är obehagligt. Men att kunna framföra sitt budskap på ett övertygande sätt kan leda till ökad framgång. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp dig själv, dina kunskaper och tankegångar.

Vi kommer att jobba med såväl kommunikationsteori, röstanvändande och kroppsspråk. Vi kommer att gå igenom ämnena retorik, kommunikation och presentation och lära oss hur man planerar och genomför trovärdiga och övertygande presentationer inför publik. Vi kommer att lära oss att hantera olika presentationssituationer – tal, införsäljningar, förhandlingar, instruktioner etc.

MÅLGRUPP

Ledare och säljare. Du som brukar eller kommer att hålla presentationer och tala inför publik och vill göra ett trovärdigt och alltigenom övertygande intryck på åhörarna.

Utbildningen blandar teori med praktiska övningar och är naturligtvis helt anpassad efter dig och dina specifika behov.

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!