Norden

GMS Kulturell träning – Norden

norden
BESKRIVNING

Så lika men ändå så olika…

Att arbeta i de nordiska länderna kan vara en riktig utmaning, trots att länderna ligger geografiskt nära varandra. Vi tar gärna för givet det långa och gemensamma arv som länderna delar och antar att vi förstår varandra, har samma kultur och därmed samma förhållningssätt när det gäller att göra affärer.

Våra kurser i Nordisk Kultur undersöker likheterna och gräver sig djupt ner i skillnaderna mellan länderna för att på så sätt ge deltagarna en ökad förståelse och en solid plattform för att göra affärer framgångsrikt över de nordiska gränserna.

Vår kulturella utbildning hjälper dig att på ett roligt och interaktivt sätt lära dig allt du behöver veta om de nordiska länderna. Att förstå de olika nordiska ländernas kulturella regler och system är nyckeln till att kunna genomföra bra och långsiktiga affärer och ha konstruktiva internationella kontakter.

Kursen skräddarsys utifrån er och er organisations behov och önskemål, beroende på vilket/vilka nordiska länder ni gör affärer med.

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!