Kultur & Diversity

Kulturell medvetenhet

”…the single greatest barrier to business success is the one erected by culture.” Edward T. Hall and Mildred Reed Hall

Välkommen till GMS International® – för kvalitativa, skräddarsydda utbildningar inom kulturell medvetenhet.

Att förstå affärskultur och uppträdande i ett land kan göra betydande skillnad och vara en avgörande faktor för framgång eller misslyckande i internationella möten och förhandlingar. Detta gäller även för interaktioner mellan länder som kan verka relativt lika vid första anblicken, såsom Sverige och Danmark.

kulture

Det kan vara svårt att inse att vi ser allt genom en ”kulturell lins” och jämför allt med vår egen kultur. När ni gör affärer utomlands är det avgörande att förstå detta faktum eftersom det påverkar vår förståelse för möten, presentationer, förhandlingar och affärsrytm, processer och förväntningar. Dessa är helt enkelt olika – inte bättre eller sämre.

Syftet med GMS Kulturella Workshops® och kurser är att bygga bättre relationer med utländska motparter, för att förbättra er och er organisations professionalism och framgång i den globala miljön och aktivera era inkommande och utgående yrkesverksamma och deras familjer för att göra övergången från en kultur till en annan lättare.

Våra workshops och kurser kommer att utveckla era kommunikativa färdigheter i engelska som i slutändan kommer att leda till framgångsrika interkulturella möten i ett stort utbud av affärer och andra situationer runt om i världen.

De kommer att förbereda era medarbetare för interkulturella möten både i affärer och andra sammanhang, utveckla effektiva, internationella team som ökar förståelsen för deras egen och andra kulturer och utnyttja den rika mångfalden inom ert företag som kommer att leda till bättre kommunikation och samarbete internt och med era kunder.

Vad är interkulturell träning?

Uttrycket ”interkultur träning” avser en mängd olika utbildningar. Vardera syftar i huvudsak till att öka medvetenheten mellan människor som inte delar en gemensam kulturell ram.

I allmänhet har kulturella utbildningar två parallella tillvägagångssätt:

  • Allmän Kulturell Medvetenhetsträning
  • Särskild Utbildning inriktad på Specifik Kultur/Land.

Kulturell Medvetenhetsträning handlar om kulturyttringar på arbetsplatsen och har många tillämpningar. Dess främsta syfte är att utvärdera och konstruktivt ta itu med de utmaningar som kulturella skillnader kan innebära på arbetsplatsen.

Särskild Utbildning inriktad på Specifik Kultur/Land riktar sig i allmänhet till individer eller grupper som regelbundet besöker ett främmande land eller som ofta interagerar med utländska kunder eller kollegor. Sådan utbildning fokuserar oftast på områden som värderingar, moral, etik, affärsmetoder, etikett, protokoll eller förhandlingsstilar med hänvisning till ett land. Detta utrustar deltagarna med viktiga färdigheter som kommer att bidra till att bygga framgångsrika affärsrelationer.

Mer information om detta hittar du under Kulturkurser.