Myndighetsengelska

GMS – Myndighetsengelska

BESKRIVNING

Språket som används inom myndigheter är vanligtvis mycket specialiserat och mycket ”officiellt”. Terminologin som krävs på engelska är inte den engelska du lärde dig i skolan. Du måste hela tiden kommunicera tydligt och korrekt. Ibland behöver du kommunicera eller ta emot negativ information, något som kan vara svårt även på ditt modersmål.

GMS International arbetar med ett stort antal myndigheter och för den här utbildningen, GMS Myndighetsengelska, har vi utvecklat en mängd ordlistor med specifik terminologi med fokus på, t ex skatteengelska, engelska för; domstolssystemet, kommuner, migrationsverket, regeringens brottsbekämpande, transporter, ekonomi, ekonomisk utveckling, juridik, import/export, försäkringar, socialt arbete, EU och många fler.

MÅL

Att deltagarna ska kunna kommunicera lättare i det engelska språket, kunna hitta orden snabbare samt bredda sitt specialiserade ordförråd i myndighetsengelska.

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!