Kundbemötande

GMS – Kundbemötande

KORT BESKRIVNING

GMS – Kundbemötande är en inspirerande kurs som hjälper dig att utveckla och effektivisera dina kundrelationer på ett strukturerat sätt. Du kommer att få lära dig att bättre förstå dina kunder och deras behov. Hur du skapar långvariga relationer med kunden och hur du kan hjälpa till att styra kunden i rätt riktning. Allt detta på ett positivt och professionellt sätt!

GMS utbildningar skräddarsys alltid utifrån er och ert företags unika behov och önskemål. De lärare vi använder har alltid hög expertis och många års erfarenhet från just er specifika bransch!

MÅLGRUPP

Utbildningen är riktad till dig som idag jobbar i en kundbemötande roll och vill lära dig mer om hur man skapar och underhåller långvariga kundrelationer.

INNEHÅLL

Skapa positiva kundrelationer

  • – Hur man uppfyller kundens grundläggande förväntningar
  • – Förutse vad kunden behöver och vill ha
  • – Respektera kundens tid mer än din egen
  • – Kunskap om kunden. Håll koll på fakta och visa att du bryr dig om kunden

Telefon, mail, personliga möten

  • – Hur man bäst kommunicerar via telefon – tonläge, tydlighet, ordval, förmåga att lyssna och förstå
  • – Hur man skriver tydliga och effektiva email – formuleringar, fraser och ordval
  • – Att möta kunden – hur man bäst tar hand om kunden och dennes behov i det personliga mötet
  • – Kommunikationssignaler – konsten att verkligen lyssna på kunden och läsa mellan raderna
  • – Att hantera riktigt svåra och negativa kunder – hur man vänder en negativ kund till att bli positiv
  • – Uppföljning – hur man bäst följer upp och har kontinuerlig kontakt med kunden via telefon, email och i personliga möten
UTBILDNINGENS MÅL

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få med dig tydliga och effektiva redskap för att bli ännu skickligare i att möta och hjälpa kunder!

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!