Försäljning & Kundservice

FÖRSÄLJNING & KUNDSERVICE

forsaljning&kundservice
Bygg bättre kundrelationer och sälj mer!

Att lystna på och verkligen förstår sina kunders behov och därefter erbjuda den rätta lösningen – det är vad försäljning och kundservice handlar om. Det är så man lägger grunden för långvariga, konstruktiva affärsrelationer, men för att nå toppen måste man ha rätt utbildning, som utgår ifrån – dina förutsättningar, behov och önskemål.

Varför träna säljare eller kundservice personal?

I ett allt tuffare affärsklimat är kompetensutveckling vägen till framgång i säljarbetet och kundrelationer.

Sälj och kundrelationsträning har direkt inverkan på resultatet, är enkelt att mäta effekten av och endast en liten förbättring krävs för att återbetala investeringen.

Vi lär inte ut de enklaste och mest publikfriande säljtrixen och kundservicesnack utan satsar på en gedigen träning för de som vill utvecklas till verkligt professionella säljare och kundrelationsexperter.

Fokus på dig

Vi kommer att anpassa kursen, innehåll och tekniken till varje person och företag. Det innebär att du får träna på det egna företagets tjänster och produkter och har egna dokument som matchar just dina behov.

Redan på nästa kundkontakt efter kursen kommer du alltså att kunna använda dina nya kunskaper.

Pedagogik

Ett varierat upplägg är omväxlande och gör att man är med hela tiden. Vi varvar spännande föreläsningar med workshops, utvecklande diskussioner och praktisk träning.

Argument för att gå våra utbildningar

  • Den är praktisk och direkt användbar i arbetet
  • Den är seriös och syftar till hög professionalism
  • Det blir lättare och roligare med kundkontakter
  • Du får en realistisk plan för att nå dina mål
  • Fri support i 3 månader
Intyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Fri support

Vill du ha extra tips på hur du kan tillämpa det du lärt dig erbjuder vi fri support i tre månader efter utbildningen via mail eller telefon. Säljkonsulten ger dig gärna tips om du funderar på hur du kan tillämpa utbildningen i verkliga situationer du står inför.

Vänligen Kontakta oss för mer information!

Öppna Kurser

Säljutbildning/affärsmannaskap(Öppen)

Den här kursen ger dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

Företagsanpassad Utbildning

Säljträning nivå 1+2+3

Det här är en inspirerande säljutbildning för dig som vill öka din kunskap när det gäller försäljning. Kursen finns i tre nivåer – grundläggande till avancerad – där du som deltagare kommer att få allt högre kunskap och skicklighet när det gäller att förstå hela säljprocessen.

Diplomerad Säljledning

Det här är en inspirerande säljutbildning för dig som vill öka din kunskap när det gäller försäljning. Kursen finns i tre nivåer – grundläggande till avancerad – där du som deltagare kommer att få allt högre kunskap och skicklighet när det gäller att förstå hela säljprocessen.

Förhandlingsteknik (nivå 1-3)

För dig som vill öka din kunskap när det gäller förhandlingar med motparter inom försäljning. Under den här tvådagarsutbildningen kommer vi att identifiera och lära oss nya och framgångsrika sätt för att lyckas i förhandlingar.

Kundbemötande

En kurs som lär dig att bättre förstå dina kunder och deras behov. Hur du skapar långvariga relationer med kunden och hur du kan hjälpa till att styra kunden i rätt riktning. Allt detta på ett positivt och professionellt sätt.

Kundservice för Service Desk

Service Desk – Kundtjänst – är en mycket viktig del av kundupplevelsen och första steget när det gäller ett företags långvariga kundrelationer. Genom att utveckla ett kundfokuserat och professionellt beteende kan ni skilja er rejält från konkurrenterna.

Internationell Kundservice

En specialiserad kurs som lär dig som jobbar inom kundservice och kundbemötande hur man bäst hanterar internationella kunder, både via telefon-, email och i personliga möten. Denna kurs kan skräddarsys utifrån er organisations internationella kunder.

Konflikthantering för Kundservice

I den här kursen fokuserar vi på kund- & klagomålshantering inom kundservice på ert företag. Vi kommer att jobba med verkliga exempel och gå igenom olika metoder för att lösa de uppstådda problemen, hela tiden med målsättningen att bibehålla goda kundrelationer.

Kundservice för Chefer

Den här kursen är för dig som är chef för kundservice. Du kommer att få lära dig hur du motiverar, inspirerar och stöttar dina kundservicemedarbetare och lyfter kundtjänsten till nästa nivå, förutser vad kunderna vill ha i framtiden och vad de ska förvänta sig av er kundtjänst.

Försäljning och Kundbemötande för Icke Säljare

Att förstå försäljningens- & kundbemötandets principer är viktigt även fast man inte har en direkt säljande roll inom organisationen. Den här kursen lär dig som inte är säljare vikten av försäljning och att förstå era kunders behov.