Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Kursbeskrivning

Skyddsombud ska som representant för arbetstagarna verka för en god arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren uppfyller lagställda krav. Denna kurs lär dig hur skyddsombudet ska agera och samverka i uppdraget och du får veta vilka skyddsombudets rättigheter och skyldigheter är. Utbildningen lär dig grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar, att identifiera och eliminera risker och strategier för ett verkningsfullt förebyggande hälsoarbete.

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer, arbetsledare

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:

 • – Arbetsgivarens ansvar
 • – Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter
 • – Lagställda samverkanskrav
 • – Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
Kursinnehåll
 • Lagar, regler och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
 • Roller och ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter
 • Skyddsombudets uppgifter
 • Samverkan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsrond
 • Riskbedömning
 • Hänvändelseordning
 • Stoppningsrätten
 • Arbetsmiljöverket, uppdrag och riktlinjer
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Kurslängd

En dag