Säljträning nivå 2

Säljträning nivå 2

Påverka dina kunder

Utvecklingsmål

En framgångsrik säljare är varken ”högtryckssäljare” eller endast ”informatör” utan uppfattas av kunder som professionell i sitt yrke. Som du.

Samtidigt är konkurrensen ofta stenhård därute. På din marknad. Där finns ett flertal konkurrenter med bra organisation, bra produktportfölj och bra villkor och sist men inte minst…välutbildade och motiverade säljare. Som gör allt vad som står i deras makt för att du skall bli en god tvåa.

Därför skall du vara med på Försäljning 2. Så att du blir ännu bättre på att

 • – Göra en påverkande behovsanalys
 • – Identifiera dina USP:ar (unika säljpunkter) och
 • – Kunna sälja dessa USP:ar så att kunden blir övertygad och väljer DITT lösning.
Enkel försäljning, komplex försäljning

Säljstrategins grunder

 • – Kundens situation
 • – Förändrade förutsättningar
 • – Kundens ambitioner och planer
 • – Utmaningar

Olika säljtekniker för olika situationer

 • – SPIN – för större beslut och längre säljcykler
 • – Idéförsäljning
 • – Värdebaserad försäljning – value based selling

Avancerad frågemetodik

Analys av olika säljsamtal

Skillnad mellan enkel och komplex försäljning

Träning i att ta fram specifika kundbehov

Träning i att sälja lösningen

Unik Säljpunkt – USP

 • – Att vinna över konkurrenter
 • – Dina verkliga USP:ar idag
 • – Påverka kundbehovet utifrån dina USP:ar
 • – Hur få dem att bli betydelsefulla?
 • – Mod att kräva ställningstagande

Visions och problemdriven förändringsinsikt

Storytelling

Hur visualisera värdet?

Frågor du får svar på.

Hur lägger jag upp strategin i säljsamtalet?

Skall man agera olika rent argumentationsmässigt om affären är stor och viktig?

Hur får jag en kund att öppna upp och inte vara en mussla?

Vilka är de särskiljande egenskaperna på företagsnivå?

Vilka Unika Säljpunkter har vi i vårt sortiment?

Hur säljer jag så att kunden

 • – Blir påverkad?
 • – Inser behovet?
 • – Föredrar vår lösning?

Hur väcker man behov till liv?

Hur säljer man ideer bäst??

Hur presenterar jag bäst mitt förslag?

Hur får jag kunden att inse värdet av mitt förslag?

Skall man prata illa om konkurrenterna?