Försäljning för chefer!

Försäljning för chefer!

KORT BESKRIVNING

Försäljning för chefer är en inspirerande och intensiv utbildning för dig som vill utvecklas inom försäljning. Utbildningen vänder sig till dig som redan är säljare, säljledare eller försäljningschef på ett företag.

UTBILDNINGENS MÅL

Att du ska få ny motivation, lära dig nya säljtekniker och metoder inom försäljning för att bli skickligare i din yrkesroll och därmed nå högre resultat!

MÅLGRUPP

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan är säljare, säljledare eller försäljningschef på ett företag.

INNEHÅLL

Vi kommer att fokusera på försäljningens alla steg och processer.

  • Hur du sätter upp säljmål för dig och/eller din organisation, som är tydliga, mätbara och genomförbara. Hur du kan strukturera och effektivisera ditt arbete som säljare/säljledare.
  • Förstå funktionen och nyttan med försäljning. Hur man hittar nya kunder och får redan befintliga kunder att fortsätta välja dig och ditt företag. Hur man bokar nya kundmöten via telefon.
  • Hur du planerar och genomför övertygande presentationer. Hur du på ett karismatiskt sätt kontrollerar kundmötet och därmed säljer in både dig själv och din produkt. Vi går igenom tekniker för kroppsspråk och retorik. Att verkligen lyssna på kunden, ställa rätt behovsfrågor och därigenom få kundens fulla förtroende. Vi kommer även att lära oss hur man gör kundmöten slagkraftiga och effektiva, oavsett om man bara har några minuter på sig, eller en hel timme.
  • Hur man identifierar och hanterar allt från Status quo i en säljsituation, till invändningar från kunden på ett avväpnande sätt. Vi kommer att lära oss att använda säljargument som kunden verkligen prioriterar.
  • Hur man gör bra avslut, ställer rätt avslutningsfrågor för att sedan ”knyta ihop säcken”. Hur man följer upp och får kunden att fortsätta välja just dig.
  • Vänligen Kontakta oss för mer information!

Projektledning