Retorik och Presentationsteknik (nivå 1-3)

Retorik och Presentationsteknik (nivå 1-3)

retorik&presentation
Beskrivning

Att hålla en muntlig presentation inför publik tycker många är obehagligt. Men att kunna framföra sitt budskap på ett övertygande sätt kan leda till ökad framgång. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp dig själv, dina kunskaper och tankegångar.

Under kursens tre nivåer kommer vi att jobba med såväl kommunikationsteori, röstanvändande och kroppsspråk. Vi kommer att gå igenom ämnena retorik, kommunikation och presentation och lära oss hur man planerar och genomför trovärdiga och övertygande presentationer inför publik. Vi kommer att lära oss att hantera olika presentationssituationer – tal, införsäljningar, förhandlingar, instruktioner etc.

Den här utbildningen är riktad till dig som är chef, ledare och säljare. Du som brukar eller kommer att hålla presentationer och tala inför publik och vill göra ett trovärdigt och alltigenom övertygande intryck på åhörarna.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom kommunikation och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort. Som kursdeltagare kommer du även att få personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Retorik & Presentationsteknik.