Rehabilitering

Rehabilitering

Hur arbetar vi med rehabilitering – vad styr och hur ska vi arbeta på ett effektivt sätt? För skyddsombud, chefer och arbetsledare! Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektiv som möjligt. Man får också lära sig hur man kan arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar. Att vara sjuk och sjukskriven innebär i första hand lidande för individen, men bidrar även till kostnader för både företaget och samhället. Därför är det lönsamt för alla att förebygga och förkorta sjukskrivning.

Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller.

Utbildningen ger en grund för hur du verkar för en arbetsplats fri från mobbing och kränkande särbehandling, att identifiera och eliminera risker att detta uppstår och strategier för ett verkningsfullt förebyggande hälsoarbete.

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer, arbetsledare

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:

 • – Arbetsgivarens ansvar vad gäller rehabilitering
 • – Arbetstagarens ansvar att medverka i sin rehabilitering.
 • – Övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
 • – Vad säger lagen
 • – Hur arbetar vi förebyggande
Kursinnehåll
 • Lagar, regler och föreskrifter som reglerar rehabilitering.
 • Roller och ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Kurslängd

En dag