Personlig Effektivitet & Stresshantering

Personlig Effektivitet & Stresshantering

personligeffekti
Beskrivning

Det här är en kurs där du får lära dig konkreta metoder och tekniker för att bättre planera och strukturera ditt arbete. Du kommer att få lära dig hur du på bästa sätt ska hantera stress. På så sätt kommer du att bli mer effektiv och därmed även få mer tid över, både i ditt arbete och privat.

Kursen kommer att skräddarsys utifrån dina behov och önskemål. Vi kommer att använda oss av exempel och frågeställningar från din vardag och verklighet.

Kursinnehåll

Struktur och organisation

  • Vilka mål har jag? Vad vill jag förändra/förbättra? – Formulera handlingsplan
  • Vilka tidstjuvar har jag på jobbet?
  • Hur skapar jag struktur på min arbetsplats? Tydliga verktyg och metoder.
  • Mejl och telefon – hur och när hanterar jag detta?
  • Stresshantering – vad är stress och hur förebygger jag det?

Att planera & att ha framförhållning

  • Hantera sin kalender och bli mer effektiv.
  • Sätta upp tydliga, realistiska och tidsbundna mål
  • Att inte ta på sig för mycket jobb – Att kunna säga nej och att delegera.
  • Hur behåller jag fokus på vad som är viktigt?
Kursens mål

Målet med den här kursen är att du ska få ökad självinsikt om dig själv och din kapacitet. Du kommer även att få en personligt utformad handlingsplan så att du är väl förberedd inför framtiden.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring kursen – Personlig Effektivitet & Stresshantering.