Personlig Coachning

GMS – Personlig Coachning – Ledarskap

Coaching
Beskrivning

GMS coachningsprogram är helt individuellt anpassat och riktat till dig som är ledare och chef. Om du vill ha hjälp med ett specifikt mål i ditt chefskap och ledarskap – du kanske har en viktig förhandling eller presentation framför dig och behöver hjälp att slipa på detaljerna – då kan en personlig coach vara lösningen. Eller så behöver du ny motivation, inspiration och nytt driv i ditt ledarskap, få hjälp med att hitta nya vägar att gå. Då kan en personlig coach absolut vara det du behöver.

GMS coachningsprogramhjälper dig som är ledare och chef att hitta en personlig strategi för att lyckas med dina ambitioner, helt utifrån dina förutsättningar och alltid kopplat till ditt företags mål och behov. Programmet har ett tydligt fokus på resultat.

Coachningsprogrammet kan t ex innehålla:

  • Planering & behovsanalys där du och din coach går igenom ditt behov och dina mål
  • Individuellt utformad handlingsplan
  • Praktisk coachning och feedback
  • Regelbundna avstämningar per telefon mellan coachningsmötena
  • Uppföljning av handlingsplanen efter att coachningsprogrammet är slutfört

Våra professionella coacher har erfarenhet från många olika branscher och använder sig därför av personligt utformad metodik som bygger på vem du är som individ och chef och vad just du behöver hjälp med. En professionell coach kan hjälpa dig att se nya möjligheter, verka som bollplank och ge konkret feedback och därmed hjälpa dig att hitta nya vägar att gå när det gäller din utveckling och ditt ledarskap.

Vi kan leverera detta program på engelska eller lokalt språk, i Sverige, Finland och Danmark.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring – Personlig Coachning.