Personlig coaching

GMS Personlig Coachning – Språk

Affärsvärlden har förändrats. Du behöver resultat nu. GMS Personal Coaching® erbjuder ett uppdragsspecifikt coachningsprogram som kan användas omedelbart efter bara ett par timmar. Detta är inte en kurs utan en personlig, riktad strategi för att uppnå ett specifikt, identifierat mål. Har du en presentation, förhandling, viktigt affärsmöte eller en skriftlig rapport som måste hanteras snabbt?

GMS Personal Coaching® sessioner är uppbyggda efter dina behov och inriktade på ditt schema och dina tidsramar.

GMS Personal Coaching® erbjuder direkt återkoppling och konkreta förslag för att nå framgång i varje situation.

Du har ett bra grepp om målspråket och kanske också tid att ägna dig åt en språkkurs, men du behöver ändå tillfällig support eller hjälp som kan ge tydligt resultat och samtidigt upprätthålla en hög nivå när det gäller diskretion och sekretess.

Coaching

Några fokusområden kan vara:

  • Presentationer
  • Minskning av accent
  • Hantera ett internationellt team
  • Kultursensitivitetsträning
  • Möten & situationer
  • Presskonferenser
  • Ny karriär
  • Röstprojektion
  • Förhandlingsteknik
  • Internationell kommunikation

GMS Personal Coaching® kommer att ge dig verktyg och självförtroende, i en mängd olika situationer som alla är relevanta för din arbetssituation.

GMS Coacher ger feedback och utmanar dig att uppnå dina specifika, professionella mål.

Schemalägg ett möte med en GMS Coach i dag för att diskutera hur vi snabbt kan hjälpa dig att nå dina mål: Kontakta oss

Presentationer

Du behöver kunna göra presentationer i alla former och storlekar – på mindre möten, inför stor publik, förberedda och spontana. Men detta handlar inte bara om språket utan även om att presentera ditt budskap på ett effektivt och minnesvärt sätt – vilket innebär en kombination av ord, kroppsspråk och att använda rätt media.

Minskning av accent

Vill du eliminera den typiska svenska accenten? Ljud som ”th”, ”j”, ”ea” och ”w” kan vara svåra för svenskar och leda till missförstånd. ”Peer” (jämlike) och ”pear” (päron) har väldigt olika betydelse. För att din accent ska minska och få dig att låta mer naturlig använder vi coachning kombinerat med medieteknik.

Kulturell sensivitetsträning

Ofta klumpas utlänningar ihop till en kategori utan att man inser att en kultur är väldigt olik en annan. Hur kan du som chef bäst kommunicera i denna mångkulturella arbetsmiljö? Vad kan man säga och inte? Vad behöver du ta hänsyn till om de olika arbetsmarknaderna som du kanske inte visste? Våra coacher har mycket stor erfarenhet när det gäller att leda företag, avdelningar och chefer i en interkulturell miljö.

Presskonferenser

Att handskas med press och media kan vara knepigt vid vilket tillfälle som helst och ännu knepigare när du behöver göra det på ett språk som inte är ditt modersmål. En felsägning kan påverka ditt budskap på ett negativt sätt eller måla upp en falskt positiv bild. GMS Coaching för pressen är perfekt för VD:s, pressekreterare eller chefer inom Investor Relations som behöver handskas med internationell press. Vi fokuserar på allt från kroppsspråk, mjuka vs hårda ordval, frågor & svar, diplomatiska svar etc.

Förhandlingsteknik

Vi förhandlar varje dag. När vi avslutar affärer, när vi har kontakt med facket, när vi diskuterar löneförhöjning – nästan allt är en förhandling av något slag. När du har en viktig och avgörande förhandling eller införsäljning – kanske en säljpitch – på gång, behöver du troligtvis GMS Coaching för förhandling. Din GMS Coach kommer att gå igenom ditt material och hjälpa dig att utveckla din förmåga att formulera dig och uppnå resultat i övertalning, vara övertygande, diplomatisk, taktiskt tyst m.m.

Röståtergivning

Den anglosaxiska kulturen uppskattar höga och auktoritära röster, medan den europeiska kulturen ofta uppskattar röster som är mer lågmälda. Vi lär dig att använda din röst som ett verktyg för att nå ut med ditt budskap. Tonfall, att hitta rätt ord och användningen av den ”gravida pausen” är alla delar av coachningsprogrammet GMS Voice Training.

Karriärcoachning

Är du intresserad av en internationell karriär? Förbereder du dig inför en intervju på engelska? Det är helt olika standarder för CV:s och arbetsintervjuer internationellt jämfört med i Sverige. Vi går igenom eller skriver ditt CV, förbereder dig för intervjuer, övar för IQ- och personlighetstest m.m. En av våra mest populära kurser, GMS Career Coaching, har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att hjälpa personer att komma till nästa nivå i sin karriär.

Vänligen Kontakta oss för mer information om Personlig Coachning!