Kundbemötande

Kundbemötande

Beskrivning

Den här kursen hjälper dig att utveckla och effektivisera dina kundrelationer på ett strukturerat sätt. Du kommer att få lära dig att bättre förstå dina kunder och deras behov. Hur du skapar långvariga relationer med kunden och hur du kan hjälpa till att styra kunden i rätt riktning. Allt detta på ett positivt och professionellt sätt!

Utbildningen är riktad till dig som idag jobbar i en kundbemötande roll och vill lära dig mer om hur man skapar och underhåller långvariga kundrelationer.

Skapa positiva kundrelationer

  • Hur man uppfyller kundens grundläggande förväntningar
  • Förutse vad kunden behöver och vill ha
  • Respektera kundens tid mer än din egen
  • Kunskap om kunden. Håll koll på fakta och visa att du bryr dig om kunden

Telefon, mail, personliga möten

  • Hur man bäst kommunicerar via telefon – tonläge, tydlighet, ordval, förmåga att lyssna och förstå
  • Hur man skriver tydliga och effektiva email – formuleringar, fraser och ordval
  • Att möta kunden – hur man bäst tar hand om kunden och dennes behov i det personliga mötet
  • Kommunikationssignaler – konsten att verkligen lyssna på kunden och läsa mellan raderna
  • Att hantera riktigt svåra och negativa kunder – hur man vänder en negativ kund till att bli positiv
  • Uppföljning – hur man bäst följer upp och har kontinuerlig kontakt med kunden via telefon, email och i personliga möten

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom försäljning och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare. Vi vet vilka krav som ställs och tillsammans arbetar vi för att du ska bli kompetent och säker när det gäller kundbemötande.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Kundbemötande