Konflikthantering & Svåra Samtal

Konflikthantering & Svåra Samtal

svarasamtal
Beskrivning

En utbildning riktad till dig som är chef eller ledare och som vill lära dig hur du håller konstruktiva och förlösande svåra samtal. Både när det gäller hårda löneförhandlingar med medarbetare, tuffa säljmöten med svårövertalade kunder och destruktiva konflikter på arbetsplatsen.

Svåra samtal är situationer där en av parterna känner sig sårbara såsom löneförhandlingar, uppsägningar och missbruk. Vi belyser vad som kan vara svårt i olika typer av samtal, för vem det är svårt och varför samtalen upplevs som svåra. Genom att skapa en tydlig struktur för svåra samtal blir det enklare att kommunicera med motparten utan att tappa målet med samtalet.

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser och det är viktigt att hantera konflikter innan de blir för omfattande. Under vår kurs får du lära dig konstruktiv konflikthantering samt hur du kan förebygga konflikter på arbetsplatsen.

Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av konflikthantering och svåra förhandlingar och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och praktik. Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Det är viktigt att kunna bemöta dina medarbetare på ett professionellt och förtroendeingivande sätt, även under svåra samtal och vid konflikthantering. Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare för att förbättra din förmåga att hantera svåra samtal och konflikter.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring kursen – Konflikthantering & Svåra Samtal.