Kommunikativt Ledarskap

Kommunikativt Ledarskap

sales-management
Beskrivning

Att vara en kommunikativ ledare och chef handlar om att kunna förmedla sitt och företagets budskap till medarbetarna på ett tydligt och övertygande sätt så att de känner sig delaktiga i företagets vision och framåtrörelse.

Chefens kunskap i att kommunicera har stor betydelse för hur medarbetarna uppfattar företaget och därigenom också deras effektivitet och engagemang.

Den här kursen i Kommunikativt ledarskap kommer därför att fokusera på att engagera, inspirera, lyssna på och involvera medarbetarna för att på så sätt nå högre effektivitet.

Målet med den här utbildningen i Kommunikativt ledarskap är att ge dig kunskaper och konkreta verktyg för att du på ett tydligt sätt ska kunna leda grupper mot högre effektivitet. Du ska kunna anpassa din kommunikation för att nå ut till andra. Du ska få en tydligt utvecklad förmåga i att lyssna och föra en kreativ, kommunikativ dialog med andra.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom ledarskap och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare. Vi vet vilka krav som ställs på en chef eller arbetsledare och tillsammans arbetar vi för att du ska bli en kompetent och säker ledare för dina medarbetare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Kommunikativt Ledarskap.