Kommunikation

KOMMUNIKATION

ID-10046864-300x199

Förmedla ditt budskap på bästa sätt!

Våra professionella utbildningar och kurser inom kommunikation är helt inriktade på att era relationer till kunder, leverantörer och medarbetare ska bli så effektiva, välfungerande och långvariga som möjligt. Anledningen är enkel – hur ditt företag kommunicerar – lägger grunden för alla era relationer och måste därför tas på absolut största allvar.

I dagens internationella affärsklimat ställs mycket höga krav på kommunikation – att företagets budskap verkligen når ut på ett så tydligt och effektivt sätt som möjligt. Våra kommunikationskurser kan handla om allt från att hålla tal, föreläsningar och stora presentationer, att kommunicera i text såsom att skriva säljbrev, nyhetsbrev och interna PM, till hur man bör kommunicera inom internationella & multikulturella organisationer. Som chef, ledare eller medarbetare måste du även förstå hur du på bästa sätt representerar ditt företag. För kommunikation sker hela tiden och du måste därför alltid vara medveten om hur du framställer dig själv och ditt företag. Mottagarens uppfattning om dig och ditt budskap kan vara totalt avgörande i affärssammanhang. Våra utbildningar inom kommunikation lär dig att styra detta till din absoluta fördel.

Alla våra kurser och utbildningar inom kommunikation är unikt utformade eftersom de alltid skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov. Med över 35 års erfarenhet i branschen har vi på GMS International mycket stor kunskap när det gäller att skapa och koordinera den här typen av utbildningar och workshops.

Vänligen Kontakta oss för mer information!

Exempel på Kurser och Utbildningar:

Retorik och Presentationsteknik (nivå 1-3)

retorik&presentationUnder kursens tre delar kommer vi att gå igenom ämnena retorik, kommunikation och presentation och lära oss hur man planerar och genomför övertygande presentationer inför publik.

Kommunikation i Multikulturella Organisationer

kommunikationimultikultur1Den här kursen kommer att lära dig att kommunicera med människor och arbetsgrupper över de multikulturella gränserna på ditt företag eller i din organisation.

Multikulturella Ledningsgrupper

ledningsgrupper1Den här kulturkursen är riktad till internationella och multikulturella ledningsgrupper som behöver utveckla sina förståelse för varandras kulturella skillnader och sitt samarbete för att företaget eller organisationen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt.

Skriftlig Kommunikation

ATT SKRIVA AFFÄRSDOKUMENT PÅ ENGELSKADen här kursen ger dig de färdigheter du behöver när det gäller effektiv och korrekt skriven affärskommunikation och interaktion.

Retorik för Kvinnor

nysomchefHär får du som är kvinna lära dig att utnyttja dina personliga styrkor, hantera härskartekniker, argumentera för din sak och framföra ditt budskap på ett självsäkert sätt.

Att Representera Företaget

Expats2På den här kursen kommer du att få lära dig hur du bör uppträda i alla typer av officiella och inofficiella situationer som representant för just ditt företag/organisation.

Kommunikation i Virtuella Miljöer

virtuellamiljoer1På denna kurs kommer du att få lära dig hantera teknik, röst och kroppsspråk till din fördel i alla typer av virtuella affärsmöten.

Att Arbeta som Team!

personligeffektiEn inspirerande utbildning riktad till arbetslag, enheter, ledningsgrupper och projektgrupper som vill utveckla sitt lagspel och samarbete.

Att Arbeta i Multikulturella Team

attarbetaimultikulturellaEn inspirerande kurs inom kommunikation, riktad till internationella och/eller multikulturella arbetslag, enheter, ledningsgrupper och projektgrupper.

Att Arbeta i Virtuella Team

ENGELSKA-FÖR-KUNDSERVICEDen här kursen hjälper er som arbetar i virtuella team och sällan eller aldrig träffas, hur ni ändå får till ett effektivt och väl fungerande samarbete.

Medarbetarskap

personligeffektiMedarbetarskap är en utbildning med syfte att förbättra och utveckla ert företags interna kommunikation samt medarbetarnas delaktighet och lagkänsla.