Att leda utan att vara chef!

GMS – Att leda utan att vara chef!

att_leda_utan_att_vara_chef

Många startar sina chefskarriärer med att leda utan att egentligen vara chef.
Men vad innebär det?

Kort beskrivning

GMS – Att leda utan att vara chef! – är en utvecklande och inspirerande kurs som ger dig verktyg och förståelse för hur du bör utveckla samt bli bättre på att leda dina kollegor på ett sätt som främjar motivation och arbetsglädje och som i sin tur ger arbetslaget framgång.

Målgrupp

GMS – Att leda utan att vara chef! – riktar sig till personer på företag som inte har personalansvar, men som ändå har eller kommer att få en ledande roll. T ex som projektledare eller teamledare.

Kursinnehåll

När du leder en grupp medarbetare utan att ha chefsmandat ställer det ledarskapet på sin spets. Du måste både kunna se och använda dina egna och medarbetarnas förutsättningar och resurser, samt vara en ledargestalt utan att ha en formell chefsposition.

Under den här utbildningen kommer du därför att få lära dig att:

  • – Skapa tillit. Hur du får dina medarbetare att se dig som en ledare. Hur du säljer in dina idéer och leder gruppen mot de gemensamma målen. Hur du hanterar de utmaningar som finns i ledarrollen.
  • – Vara informativ. Hur du kommunicerar med olika typer av människor, samt motiverar och engagerar dem utan att ha mandat.
  • – Agera stödjande. Hur du lyssnar på dina medarbetare och ger konstruktiv feedback.
  • – Effektivt samspela med kollegor. Hur du i alla lägen framstår som en ledargestalt.
  • – Kunna reda ut konfliktsituationer i gruppen
Mål

Efter kursen ska du ha de nycklar och kunskaper som behövs för att kunna agera som en ledare, motivera och engagera dina medarbetare och på så sätt uppnå era uppsatta mål.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Att Leda utan att vara Chef!