Förhandlingsteknik (nivå 1-3)

Förhandlingsteknik (nivå 1-3)

Beskrivning

Att vara skicklig i förhandlingsteknik handlar om att skapa långvariga och ömsesidiga affärsrelationer till sin motpart. Inom företagsvärlden är det väldigt tydligt att den som behärskar förhandling till fullo har oerhört mycket att vinna.

Det här är en inspirerande utbildning för dig som är säljare, säljchef eller säljledare och som vill öka din kunskap när det gäller förhandlingar med motparter inom försäljning. Under kursens tre nivåer kommer vi att identifiera och lära oss nya och framgångsrika sätt för att lyckas i förhandlingar.

Vi går igenom hela förhandlingsprocessen, från planering och genomförande (säljmötet) till uppföljning:

  • Olika förhandlingsstilar – att förstå och använda dem
  • Kommunikation i förhandlingar – att prata och lyssna
  • Förhandlingens olika delar/faser
  • Olika typer av motparter – deras personlighet och karaktärsdrag
  • Hur man hanterar status quo, dödlägen och riktigt svåra motparter
  • Kroppsspråk och retorik

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom försäljning och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare. Vi vet vilka krav som ställs och tillsammans arbetar vi för att du ska bli en kompetent och säker säljare och förhandlare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Förhandlingsteknik (nivå 1-3).