Förebygga mobbing och kränkande särbehandling

Förebygga mobbing och kränkande särbehandling

Hur förebygger vi kränkande särbehandling och diskriminering – utgångspunkt Organisatorisk och Social arbetsmiljö för skyddsombud, chefer och arbetsledare Kursbeskrivning

Arbetsgivaren ska klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling och det ska finnas rutiner för detta på en arbetsplats. Skyddsombud ska som representant för arbetstagarna verka för en god arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren uppfyller lagställda krav. I denna kurs går vi igenom hur alla aktörer samverkar för att få en arbetsplats utan diskriminering och kränkande särbehandling. Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller.

Utbildningen ger en grund för hur du verkar för en arbetsplats fri från mobbing och kränkande särbehandling, att identifiera och eliminera risker att detta uppstår och strategier för ett verkningsfullt förebyggande hälsoarbete.

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer, arbetsledare

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:

 • – Arbetsgivarens ansvar vad gäller kränkande särbehandling och diskriminering
 • – Övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
 • – Vad säger lagen
 • – Hur arbetar vi förebyggande
Kursinnehåll
 • Lagar, regler och föreskrifter som reglerar kränkande särbehandling och diskriminering /mobbing.
 • Roller och ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Samverkan
 • Arbetsmiljöverkets syn
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Kurslängd

En dag