Diplomerad Säljledning

Diplomerad Säljledning

Säljchefsutbildning: Utveckla dig så att ditt säljteam når uppsatta mål.

Ett framgångsrikt säljteam har alltid en ledare som tillhör den absoluta toppen. En coach som kan få sitt team att lyfta och prestera maximalt.

Att leda säljare kräver därför ett proaktivt och systematiskt sätt att driva försäljningen på, att kommunicera tydliga mål, följa upp och säkerställa att säljarna är effektiva.

Men också en kultur där säljarna får stöd och struktur, lägger fokus på rätt saker samt blir sporrade att göra det som krävs för att uppnå uppsatta mål.

Utvecklingsmål

”Diplomerad Säljledning” ger dig direkt användbara verktyg för att få ut ytterligare effekt av dina säljare. Vi fokuserar utbildningen på att DU skall utvecklas för att ditt team skall nå och slå budget under en given tidsperiod, t ex ett verksamhetsår eller ett kvartal. Den långsiktiga effekten blir dessutom att du skapar ett strukturkapital som kan återanvändas år efter år.

Hur är detta möjligt?

Utbildningen är fokuserad på det som oftast känns både svårt och viktigt – att utveckla säljarnas förmåga att VILJA OCH ATT KUNNA bli ännu bättre.

Vi utgår från din egen situation och dina behov och utifrån dessa får du möjlighet att lägga upp en plan som skall ge dig ytterligare framgång, en framgång som kommer att märkas av högsta ledning.

Du får också träning i att utföra delar av dina insatser under kursdagarna så att du känner dig väl förberedd med själva genomförandet.

På hemmaplan blir sedan uppgiften att sätta planerna i verket och under den perioden har du fullt stöd från vår konsult om det dyker upp frågor.

Steg 1: Utbildning 2 dagar

 • Säljledarens resultatskapande beteende
 • Målstyrning som modell
  • – Målstyrningsprocessen
  • – Budgetering
  • – Säljandets resultatfaktorer
  • – Säljinsatsplan för att förstå möjligheterna och ta ansvar för resultatet
  • – Planeringssamtal som stöd för säljaren
  • – Uppföljning av resultat och konsekvenser
 • Målstyrning för utveckling och motivation
 • Säljarens skicklighet
  • – Hitta nya kunder och sälja till dem
  • – Att vinna över konkurrenter
  • – Argumentanalys
  • – Best practise – strukturkapital för framgångsrik säljkultur
 • Time management
  • – Tidstjuvar och planering
  • – Besöksrace på nya marknader
 • Utveckling av säljare
  • – Egen träning
  • – Sambesök
  • – Coaching
  • – Effektiv feedback

Steg 2: Eget Projektarbete

Du påbörjar Ditt utvecklingsarbete på hemmaplan.

Vi bistår med support på telefon och mail

Steg 3: Utbildning: 1 dag

 • Redovisning av projektarbete
  • – Vad har Jag gjort?
  • – Gick det bra? Mindre bra? Varför
  • – Vad har Jag inte gjort?
  • – Varför?
 • Strategisk försäljning
  • – Kännetecken för stora affärer
  • – Key Account Management
  • – Big Deal – nyckelaffärer
 • Motivationspsykologi
 • Feedback till säljare
  • – Feedbackövning
 • Nya säljare och ”Gamla” säljare
 • När säljarna inte presterar
 • Avveckling av säljare

Steg 4: Projektarbete 2

Du fortsätter ditt utvecklingsarbete och får nya uppgifter.

Det kan vara att t ex

 • Motivera en grupp
 • Engagera säljare
 • Att ge feedback
 • Göra sambesök
 • Hantera besvärlig situation
 • Key Account Mgmt

Kursort: Stockholm

Datum: Nästa tillfälle 14 – 15 november 2017

Pris: 12 475:- + moms per person