BAM – Bättre arbetsmiljö- Öppen Kurs i

BAM – Bättre arbetsmiljö- Öppen Kurs i

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågorna, nyttan och effekterna av en god arbetsmiljö. Du kommer att få lära dig hur du utvecklar arbetsmiljön i din organisation, hur du hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samt var och hur du hittar ytterligare kunskap och svar för att hantera uppkomna arbetsmiljöfrågor i vardagen.

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna:

 • – kunna identifiera risker och arbeta förebyggande
 • – ha grundläggande kunskaper om ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
 • – se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling
 • – kunna söka vidare information om uppkomna frågor i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • – samverka i arbetsmiljöfrågor
Kursinnehåll
 • Grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
 • Roller, ansvar, samverkan
 • Skyddsombudets uppdrag
 • SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande kunskaper i AFS 2001:1
 • Riskbedömning, handlingsplan
 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, grunderna i AFS 2015:4
 • Främja hälsa, förebygga och eliminera risker
 • Riskfaktorer i arbetslivet
 • Arbetsmiljöns betydelse för organisation, grupp och individ
 • Verktyg och mätinstrument
 • Söka fördjupad kunskap
 • Friskfaktorer
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Kurslängd

två dagar

Ort: Stockholm

Torsdag & Fredag den 19 Oktober -20 Oktober

Torsdagen & Fredagen den 30 November – 1 December

Pris: 7375:- + moms