Att växa som chef!

GMS – Att växa som chef!

attvaxasomchef
KORT BESKRIVNING

Fördjupa dig i ledarrollen och ta ett nytt steg i din chefsroll!

Under den här utbildningen kommer du verkligen att få analysera dig själv som chef. Hur är du som chef och ledare? Vilka är dina största utmaningar? Du kommer att få undersöka olika ledarstilar men även dina egna personliga roller och strategier. Du kommer att få tillfälle att utbyta erfarenheter med andra chefer. Du kommer att få nya verktyg för att hantera beslutsfattande, möten, relationer, gränsdragningar och konflikter.

GMS – Att växa som chef! är en två-dagars ledarskapsutbildning där du kommer att få arbeta med två centrala områden för att utveckla din ledarskapsförmåga:

  • Självkännedom – att leda sig själv
  • Gruppkännedom – att leda andra.

Båda dessa områden behövs för att du som chef framgångsrikt ska kunna leda grupper och ha en fast grund att stå på i dina relationer, dina bedömningar och i ditt beslutsfattande.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företag.

Vänligen Kontakta oss för mer information!