Att Leda Virtuella Team

Att Leda Virtuella Team

virtuella
Beskrivning

Många projekt idag drivs på olika platser runt om i världen, med internationell personal som sällan eller aldrig möts. Det blir då extra viktigt att kommunikationen mellan alla parter är tydlig och fungerande och att alla inblandade vet sina roller. Den här kursen hjälper dig som leder internationella och virtuella team att få till ett effektivt och väl fungerande samarbete trots långa avstånd.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom ledarskap och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare. Vi vet vilka krav som ställs på en chef eller arbetsledare och tillsammans arbetar vi för att du ska bli en kompetent och säker ledare för dina medarbetare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Att Leda Virtuella Team.