Att Arbeta i Virtuella Team

Att Arbeta i Virtuella Team

ENGELSKA-FÖR-KUNDSERVICE

Många projekt idag drivs på olika platser runt om i världen, med internationell personal som sällan eller aldrig möts. Det blir då extra viktigt att kommunikationen mellan alla parter är tydlig och fungerande och att alla inblandade vet sina roller. Den här kursen hjälper er som arbetar i virtuella team att få till ett effektivt och väl fungerande samarbete.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar och kurser inom kommunikation och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort. Som kursdeltagare kommer du även att få personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Att Arbeta i Virtuella Team