Arbetsmiljöutbildning – Vidareutbildning, 1-2 dagar

Arbetsmiljöutbildning – Vidareutbildning, 1-2 dagar

Beskrivning

Den här vidareutbildningen ger dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud mer fördjupade kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

En god arbetsmiljö är en absolut förutsättning för att vi ska må bra och kunna prestera i vårt arbete. En god arbetsmiljö ger även direkta resultat när det gäller högre effektivitet och ökad lönsamhet för företag.

I den här kursen går vi djupare in i det komplexa regelverket kring arbetsmiljö, ansvarsfrågorna och hur du skapar en god och funktionell arbetsmiljö på just din arbetsplats. Vi lär dig också att förebygga problem som kan leda till dåligt arbetsklimat, ohälsa och olyckor. Vi tar även upp frågor som krishantering och säkerhetskultur på ert företag. Kursen ger kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten.

Den här vidareutbildningen ger dig ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt. Ett måste för chefer, ledare och skyddsombud som vill bli experter på arbetsmiljö!

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till GMS International info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår vidareutbildning i – Arbetsmiljö