Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ

projekledning

Hur du skapar ett bra arbetsklimat på ditt företag!

En god arbetsmiljö är en absolut förutsättning för att vi ska må bra och kunna prestera i vårt arbete. En god arbetsmiljö ger även direkta resultat när det gäller högre effektivitet och ökad lönsamhet för företag.

Våra kurser och utbildningar inom arbetsmiljö hjälper dig att förstå det komplexa regelverket kring arbetsmiljö, arbetsrätt och ansvarsfrågor för dig är chef eller skyddsombud. Vi lär dig hur du skapar en god och funktionell arbetsmiljö på din arbetsplats, hur du förebygger problem som kan leda till dåligt arbetsklimat, ohälsa och olyckor. Vi har även kurser inom krishantering och rehabilitering samt mycket mer.

GMS kurser inom arbetsmiljö ger dig även kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten.

För att ett företag eller en organisation ska kunna blomstra och dess medarbetare prestera på absolut högsta nivå krävs en god och väl fungerande arbetsmiljö. En arbetsmiljö där chefer, ledare och medarbetare kan känna sig trygga, få stöd och därmed uppnå sin fulla potential. En god arbetsmiljö smittar direkt av sig på hela verksamheten och kontakten med kunder och leverantörer kommer att bli ännu bättre med ökad framgång som följd.

Vi på GMS International har en stor mängd utbildningar inom arbetsmiljö, alltid med professionella och mycket erfarna lärare: Grundkurs- & vidareutbildning i arbetsmiljö för chefer, ledare och skyddsombud – hur arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats bäst ska planeras och genomföras – hur ni bäst hanterar och förebygger ohälsa och olyckor på arbetsplatsen – arbetslivsinriktad rehabilitering – arbetsmiljö för HR och mycket mer.

Alla våra kurser och utbildningar inom arbetsmiljö är unikt utformade eftersom de alltid skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov. Med över 35 års erfarenhet i branschen har vi mycket stor kunskap när det gäller att skapa och koordinera den här typen av utbildningar och workshops.

Vänligen Kontakta oss för mer information!

Öppna Kurser

BAM – Bättre arbetsmiljö- Öppen Kurs i

Den här kursen ger dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

Öppen kurs i Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Den här kursen ger dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

Företagsanpassad Utbildning

BAM – Bättre arbetsmiljö

Den här kursen ger dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här vidareutbildningen ger dig som är skyddsombud eller arbetsmiljöombud fördjupade kunskaper i arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats.

Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Vem bör utses till Skyddsombud på arbetsplatsen och vad förväntas av denna person? Den här kursen går igenom skyddsombudets roll, befogenheter och skyldigheter.

Chefen och arbetsmiljön

Den här kursen går igenom arbetsrätt och arbetsmiljö, reder ut begreppen och visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt din roll i företagets arbetsmiljöfrågor.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Den här kursen ger dig tydliga metoder för hur du som chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud planerar och leder det praktiska förändringsarbetet inom arbetsmiljöområdet på din arbetsplats.

Förebygga mobbing och kränkande särbehandling

Den här kursen ger dig tydliga metoder för hur du som chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud planerar och leder det praktiska förändringsarbetet inom arbetsmiljöområdet på din arbetsplats.

Rehabilitering

Den här kursen ger dig tydliga metoder för hur du som chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud planerar och leder det praktiska förändringsarbetet inom arbetsmiljöområdet på din arbetsplats.

Att Förebygga Hot och Våld på Arbetsplatsen

Den här kursen ger dig som är skyddsombud och/eller chef tydliga riktlinjer för hur du förebygger, dokumenterar och hanterar hot och våld på din arbetsplats.

Krishantering – Avlastningssamtal

Den här kursen lär dig som är chef hur du bör hantera olika typer av kriser på arbetsplatsen, när personal av någon anledning har upplevt psykiskt påfrestande situationer.

Att Förebygga och Hantera Dåligt Arbetsklimat, Ohälsa och Olyckor

Hur du som skyddsombud, arbetsmiljöombud eller chef förebygger och hanterar dåligt arbetsklimat, ohälsa och olyckor på din arbetsplats.

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Den här kursen tar ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor och hur en god arbetsmiljö kan förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö för HR

En kurs för personalchefer och HR där vi går igenom ert företags förutsättningar när det gäller god arbetsmiljö, med tydliga förslag och lösningar.