Arbetsmiljö för HR

Arbetsmiljö för HR

Beskrivning

En kurs för personalchefer och HR där vi går igenom ert företags strukturella förutsättningar, ledarskap, rutiner samt förmåga till handling när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för verksamhetens viktigaste resurs – era medarbetare!

I en allt mer krav- & stressfylld arbetsmiljö, med ständigt ökande sjukfrånvaro, behövs tydliga ramar och strukturer för att företagets eller organisationens medarbetare ska må bra och inte drabbas av långtidssjukskrivningar. Här har HR en viktig roll att spela.

Den här utbildningen går igenom olika situationer som kan uppstå samt ger förslag på hur ni inom HR bör agera för att ni på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna förebygga och hantera uppkommande problem. Vi ger dig ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt. Den här kursen är ett måste för personalchefer och HR som vill bli experter på arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till GMS International info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Arbetsmiljö för HR