Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Beskrivning

Den här kursen tar ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor och hur en god arbetsmiljö kan förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Vilket ansvar har arbetsgivaren när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering av personal? Hur upptäcker man signaler för att undvika sjukskrivningar? Vilka åtgärder ska sättas in och när?

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera dessa frågor på bästa sätt. Du kommer även att få arbeta med den nya författningen AFS 2015:4, som betonar vikten av organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den här utbildningen ger dig ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt. Ett måste för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud som vill bli experter på arbetslivsinriktad rehabilitering på sin arbetsplats.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till GMS International info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Arbetslivsinriktad Rehabilitering